Privacy statement

Drs. S.E. Bruekers en zijn team, handelend vanuit de Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D, vinden het beschermen van uw privacy zeer belangrijk. In dit privacy statement zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig onze verantwoordelijkheid in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Ook leest u hoe u contact met ons kunt opnemen over vragen over deze verwerkingen en dit privacy statement.

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen.

 

Contactgegevens

Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D

www.plastischchirurgenutrecht.nl/contact

Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht 

KvK nummer 30266170; vestigingsnummer 000019961626

 

1. Verwerking gegevens

Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

 

1a. Persoonsgegevens

Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, BSN, het medisch dossier (medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, medische foto’s, consulten, operatieverslagen), naam van uw huisarts en medisch specialist bij wie u indien van toepassing onder behandeling bent (geweest).

 

1b. Financiële gegevens

  • Zorg die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar: voor het declareren aan uw zorgverzekeraar wordt de behandeling in een code omgezet die weergeeft welke diagnose is gesteld en welke verrichtingen zijn uitgevoerd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving die wordt opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Voor de declaratie aan uw zorgverzekeraar is het noodzakelijk uw BSN-nummer, uw zorgverzekeraar en polisnummer vast te leggen.
  • Zorg die u zelf betaalt: voor de zorg die u zelf betaalt, hebben wij geen contact met uw zorgverzekeraar. Wij registreren uw IBAN-nummer en het betaalde bedrag bij de overboeking per bank.

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

2. Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts en, indien van toepassing, de medewerkers van de zorginstellingen waar drs. S.E. Bruekers werkzaam is. Indien u kiest voor een consult of behandeling bij drs. S.E. Bruekers, dan vindt dat plaats in het het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn of de Bergman Clinics. De privacy statement van het Diakonessenhuis vindt u hier (link: www.diakonessenhuis.nl/Pub/home/Privacyverklaring.html). De privacy statement van de Bergman Clinics vindt u hier (link: www.bergmanclinics.nl/privacy-statement).

 

Het doel van het verwerken van deze gegevens is:

  • Identificatie: wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en vast te stellen dat geen misbruik wordt gemaakt van uw identiteit.
  • Zorgverlening. De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens ter voorbereiding van en voor het uitvoeren van medische behandelingen, het verlenen van zorg en voor het vervullen van hun overige taken in het kader van medische verzorging. Deze zorgverleners zijn gehouden tot geheimhouding

 

3. Persoonsgegevens delen met derden

  • Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D deelt uw gegevens enkel met medewerkers (administratief en zorginhoudelijk) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is/wordt gesloten en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als u op de website www.dokterbruekers.nl gebruik maakt van de webagenda, dan verleent u daarmee die toestemming. Mocht het delen van uw gegevens met derden geschieden via email dan wordt een encrypted email gebruikt.
  • Als u een medische expertise heeft laten uitvoeren via Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D wordt de aanvragende partij geïnformeerd.
  • Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D registreert in het LROI (Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten) en DBIR (Dutch Breast Implant Registry). Dit zijn instanties die borstprotheses en gewrichtsvervangende protheses in systemen van de wetenschappelijke beroepsvereniging registreren (BSN-nummer (encripted), gegevens van de prothese zoals serie- en LOT- nummer, diagnose en operatietechniek).

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D) tussenzit.

 

5. Inzage in persoonsgegevens

U kunt Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D cq de arts cq de instellingen waarmee wordt samengewerkt verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

6. Bewaren van persoonsgegevens

Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard. De bewaartijd van direct zorginhoudelijke gerelateerde medische gegevens is wettelijk 15 jaar volgens KNMG richtlijnen.

 

7. Cookies

Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Hiermee kan Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D haar website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag geanonimiseerd bijhouden zodat we de website kunnen analyseren en optimaliseren (Google Analytics).

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Vragen of Klachten

Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Contact

Voor nadere vragen kunt u terecht bij de Maatschap Plastische Chirurgie DIAK U/Z/D via www.plastischchirurgenutrecht.nl/contact

 

Laatste update: 19 november 2018Maak een afspraak